DOKTORUMDAN ÖĞRENİYORUM PROJESİ
24 Mayıs 2022

 

Projenin Adı: DOKTORUMDAN ÖĞRENİYORUM SAĞLIKLI KALIYORUM PROJESİ

 

Projenin Konusu: KAĞIZMAN HALKININ BRUCELLA(Peynir Hastalığı) ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ) HASTALIKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMESİ

 

Projenin Amacı ve Hedefleri: Ağrıları şiddetli ve tedavisi uzun olan Brucella ve KOAH hastalıkları hakkında Kağızman halkımızın bilgilendirilmesi suretiyle koruyucu sağlık hizmeti vermek.Erişilebilir kitlemiz köy ve mahalle muhtarları ile bilgi paylaşımını sağlayabilecek tüm bireyler.

 

Projenin Yöntemi: Projenin her aşaması Kağızman Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Fesih ALTAY, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.Deniz AKYOL, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Emre KIR ve Kardiyoloji Uzmanı Dr.Ahmet DEMİRKIRAN   tarafından organize edilecektir. Kurumumuz Kağızman Devlet Hastanesinde sağlık hizmet sunumu sırasında Brucella ve KOAH hastalığının Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiği gözlemlenmiş ve nedenleri üzerinde durulmuştur.   

Bu nedenle;

BRUCELLA (Peynir Hastalığı);

 1-Sütü en az 10-15 dakika kaynatmadan kullanmayın.

2-Et ve işlenmiş et ürünlerinin(sucuk,sosis) asla çiğ tüketmeyin.

3-Elinizde sıyrık,açık yara varsa hayvanınıza çıplak el ile asla dokunmayın.

4-Hasta hayvanın etini asla yemeyin.

 

 

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ):

1-Özellikle hanımların tandır ekmeği yaparken mümkün olduğu sürece ağız ve burnu kapatan koruyucu yüz maskesi takması ve dumandan korunması,

2-Tezek yakımı sırasında olabildiğince maske kullanarak dumanlı ve tozlu hava solunmaması,

3-Soba yakımı esnasında maske takılarak zehirli dumandan kaçınılması,

4-Başta sigara dumanı olmak üzere sonulunum yollarına zararı dokunabilen tandır dumanı,kömür,odun,tezek dumanı ve ağır deterjan kokuları gibi etkenlerden uzak durulması gerekmektedir.

 

Konularda halkımızın bilgilendirilmesi ve alınacak tedbirlerle bu oranın aşağı çekileceği düşünülmektedir.

 

Projenin Sonucu:Kağızman Halk Eğitim Merkezi eğitim salonunda belirlenecek tarihlerde Hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.Deniz AKYOL ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Emre KIR tarafından sunumu yapılacak olan Brucella ve KOAH hastalıklarının ne olduğu, tedavi süreçleri, sonucu ve bu hastalıklardan korunma yolları ile alınacak tedbirlerin neler olduğu konusunda sunum yapılacak ve çarpan etkisiyle tüm halkımıza ulaşılacaktır. Sonucundan iyileşme süreçleri ile yakalanmama hususunda mevcut rakamların aşağı çekileceği görülecektir.  

 

Proje Sonucunun Değerlendirilmesi: Bilgilendirme sonrası bir yıl içerisindeki verilen mevcut verilerle karşılaştırıldığında projenin amacına ulaştığı görülecektir.

 

Projenin Yararlılığı (Toplumsal, Ekonomik, Sosyal): Sağlıklı Toplum kavramı anlam kazanacak ve binlerce liralık masraflardan hem hastalanma riski olanlar kurtulmuş hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır. Hastalıklar önlendiğinde hastalanma riski olanlar ile yakınlarının daha huzurlu bir hayat sürmeleri de sosyal anlamda toplumumuz ve halkımızın en büyük kazanımı olacaktır.

 

Projenin Uygulanabilirliği ve Kullanışlılığı: Projemiz uygulaması sırasında her türlü eğitim materyali tarafımızdan hazırlanacağından minimum masrafla sağlanmış olacak ve masrafları gönüllü olarak tarafımızdan sağlanacaktır. Amacımız ülkemiz halkının sağlıklı olması ve hastalıklara yakalanmaması olduğundan, Eğitim alacak olan kitleden her hangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 

Projenin Özgünlüğü: Yapacağımız çalışma ile ilgili daha önce herhangi bir adımın atılmamış olması önem arz etmekte olup, diğer sağlık çalışanlarımızın da bu hususta yeni adımlar atarak halkımızın sağlığının korunması hususunda yeni ve gönüllü çalışmaların başlatılmasına öncülük edecektir. Hem yapılan çalışmalar gerek halkımızda gerekse işin uzmanlarında orijinal bir bakış açısı ortaya koymuş olacak ve sağlığın korunması hususunda güçlü yönlerimizi ortaya koyacaktır.