Kurumsal

Misyon/Vizyon/Değerlerimiz


MİSYONUMUZ

Her bireyin gereksinimi olan sağlık hizmetini konusunda uzman personel ile güncel teknolojik donanımlar yardımıyla kaliteli bir şekilde sunmaktır.


VİZYONUMUZ

Sunduğu hizmetin kalitesi ile bölgede örnek gösterilen hastane olmaTEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Etkililik,etkinlik,verimlilik,sağlıklı çalışma yaşamı,hasta güvenliği,hakkaniyet,hasta odaklılık,uygunluk,zamanlılık,süreklilik,insana saygı.

08 Ekim 2019