Komiteler
24 Mayıs 2022

KOMİTELER
1-Tesis Güvenliği Komitesi
2-Hasta Güvenliği Komitesi
3-Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
4-Radyasyon Güvenliği Komitesi
5-Eğitim Enfeksiyon Komitesi
6-Risk Değerlendirme Komitesi
7-Akılcı İlaç Güvenliği Komitesi
8-Antibiyotik İlaç Kullanım Komitesi
9-İş Sağlığı Güvenliği Komitesi
10-Pembe Kod Ekibi
11-Beyaz Kod Ekibi
12-Kırmızı Kod Ekibi
13-Mavi Kod Ekibi
14-Bina Turu Ekibi
15-Nütrisyon Destek Ekibi
16-Acil Durum Ve Afet Yönetim Ekibi
17-Konsültasyon Ekibi
18--Hasta/Hasta Yakınları ve Çalışan Önerileri Değerlendirme Ekibi
19-Sağlıkta Kalite Bölüm Sorumluları
19-Kan Transfüzyon Komitesi
20-İlaç Yönetim Ekibi
21-Risk Değerlendirme Ekibi
22-Gösterge Yönetim Ekibi
23-Öz Değerlendirme Ekibi