Kalite Yönetim Direktörü
11 Mayıs 2022

EMİNE AYDIN2.bmp
''Kalite asla bitmeyen bir yolculuktur.''
Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri, her geçen gün son teknoloji kullanımı,alt yapı gelişimi,insan gücü kapasitesi ve niteliği anlamında gelişmiş batı ülkelerini aratmayacak şekilde gelişmektedir.

Her zaman daha iyisini gerçekleştirmek adına,Bakanlık çalışmaları sürekli değişim ve yenilenme sürecinden geçmektedir.Bu çalışmalardan biri de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan Hizmet Kalite Standartları'dır.

Bu standartlara uyum hastanelerimizi hasta ve çalışan güvenliği konularında uluslararası normlara uygun hale getirecektir.Bu bağlamda kurumumuzun kendi bünyesinde planlı olarak yılda en az 2 kez öz değerlendirme yapması gerekmektedir.Değerlendirmelerde 1 değerlendirici görev almış olup,tüm HKS bölümleri değerlendirmeye tabi tutulmuştur.Bu değerlendirmelerde çıkan sonuçlar ve öz değerlendiricilerin gözlemleri Öz Değerlendirmeler raporunda sunulmuştur.'Mevzuatlar çerçevesinde;şeffaf,insan haklarına saygılı güler yüzlü sağlık hizmeti sunmak.' Vizyonunu benimsemiş, çağdaş yönetim anlayışını savunan,bölgesinde tercih edilen, sürekli gelişme ve hasta memnuniyetini ön planda tutan hastanemiz, Bakanlığımız tarafından yapılan tüm değerlendirmelere her zaman hazırlıklı olmak için çaba sarf etmekte ve gerekli alt yapı iyileştirmeleri ile personel eğitimlerine devam etmektedir.
Saygılarımla...
Emine AYDIN 
Kalite Yönetim Direktörü