Acil
18 Mayıs 2022

Dr.İshak Erkut ATALAY
Pratisyen Hekim 
Dr.Mehmet KARATAŞ
Pratisyen Hekim 
 Dr.Sebiha YAPICI
 Pratisyen Hekim
 
Dr.Asma KILIÇ
Pratisyen Hekim
(Doğum İzninde)
Dr.Nevzat ÇETİN
Pratisyen Hekim
Dr.Muhammed Sıddık KINAY
Pratisyen Hekim

 Dr.Rabia TAŞGIT
Pratisyen Hekim
 Dr.İsmail Sinan CİN
Pratisyen Hekim
 Dr.Öykü Naz LÖK
Pratisyen Hekim
 
Dr.EdaNur ÜNER
Pratisyen Hekim