Acil
05 Aralık 2022

Dr.Ahmet DEVEHANE
Pratisyen Hekim 
Dr.Ayşe KIZILTAŞ
Pratisyen Hekim 
 Dr.Sebiha YAPICI
 Pratisyen Hekim
 Dr.Sena BAYRAKTAR
Pratisyen Hekim
Dr.Ahmet GÜLDEREN
Pratisyen Hekim
(Doğum İzninde)
Dr.Bekir Berbang URUN
Pratisyen Hekim
Dr.Muhammed Sıddık KINAY
Pratisyen Hekim
Dr.Yeliz Esra TAŞ
Pratisyen Hekim
 Dr.Rabia TAŞGIT
Pratisyen Hekim
 Dr.İsmail Sinan CİN
Pratisyen Hekim
 Dr.Beyza Emine KILINÇ
Pratisyen Hekim
 Dr.Yiğit ÖZEL
Pratisyen Hekim
Dr.Göksenin GÖK
Pratisyen Hekim
Dr.Kevser YAĞMUR
Pratisyen Hekim
Dr.Özge GÜKŞEN
Pratisyen Hekim

Dr.Zeynep YAMAZHAN
Pratisyen Hekim