Kağızman Devlet Hastanesi'nde Yapılan Tatbikat Gerçeği Aratmadı...tatbikat manşet.jpg


     Hastanemizde HAP(Hastane Afet Planı) kapsamında olası bir heyelana karşı hazırlık düzeyini artırarak hızlı, uygun ve etkili müdahalede bulunmak amacıyla HAP planına uygun olarak gerçekleştirilen tatbikata 112, UMKE ve AFAD ekipleri eşlik etti.
Senaryo gereği Kars ili Kağızman ilçesine 25 km uzaklıkta olan Kuloğlu köyünde meydana gelmesi olası heyelan durumunda ortaya çıkabilecek can kayıplarını asgari seviyede tutmak amacıyla Kağızman Devlet Hastanesi olarak yapılabilecekler senaryolaştırılmıştır.

Tatbikat senaryosu şöyle gerçekleşti;
      ''Olaydan yaklaşık 5 dakika sonra 112 tarafından hastanemiz bilgilendirilmiş ve Başhekimin haberi alması sonrası Acil Afet Eylem planını başlatmıştır.Başhekim İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Kars Harakani Devlet Hastanesi Kriz Merkezi'ne haber vermiştir.112 KKM ve Kağızman ilçesindeki bazı kamu kurum ve kuruluşlara bilgi vererek Kağızman ilçesine ve hastanemize yeterli sayıda ambulans yönlendirilmesi,araç personel ve güvenlik konusunda destek istemiştir.Hastanemizin acil girişi triaj alanı olarak belirlenmiştir.Kırmızı,sarı,yeşil ve siyah alanlar belirlenmiş olup bu alanlarda görev alacak 1 uzman hekim ve 5 yardımcı sağlık personeli ve 1 hizmetli personel belirlenmiştir.Yataklı tedavi hizmetlerini aksatmadan kliniklerde bulunan yardımcı sağlık personelleri triaj alanına çekilmiştir.Olayın hafta içi olması durumunda kargaşa ortamı, panik durumu ve güvenlik gerekçesi ile polikliniklerde hizmet durdurulmuştur.Hastanemiz Acil Durum Eylem Planı'nda bulunan personeller irtibat telefonlarından aranarak hastaneye intikalleri istenmiştir.Tüm uzman hekimlerin triaj alanında görev dağılımı yapılmıştır.Halkla İlişkiler Ekibi ve Güvenlik Ekibi tarafından hastalara yapılan müdahalelerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla hasta yakınlarını bilgilendirmek için güvenlik açısından hastane arka bahçesinde konuşlandırılmıştır.Triaj alanına yakın hasta kayıt merkezi oluşturulmuştur.Triajda görev alan planlama şefi direktifleri doğrultusunda bilgiler kayıt altına alınmıştır.
Hastanemize ilk gelen kazazede sayısının 41 kişi olduğu tespit edilmiştir.41 kişiden 4'ü pre-ex durumda gelmiş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.8'i çocuk olmak üzere 12 kişi bir üst sağlık kuruluşuna sevki gerçekleşmiştir.
Hasta yakınları triaj alanından uzak hastanemizin arka giriş bölümünde Halkla İlişkiler Ekibi tarafından bilgilendirilmiştir.
Hastanemizde senaryo gereği yapılan tatbikatta ilgili birimlerin kimlerden oluşacağı, sorumlulukları, müdahale birimleri ve olayın meydana geldiği ilk andan itibaren öncelik sırasına göre yapılması gerekenler planlandı.Acil ve Afet Durumları'nda ; Acil Servis Hizmetleri'nin etkin ve hızlı yürütülmesi güvenlik,lojistik,planlama,enformasyon ve halkla ilişkiler ekiplerinin rolleri tartışıldı.Masabaşı tatbikatında olası bir afet durumunda müdahale sürecindeki uygulamaların uygunluğu, yeterliliği ve güncelliği noktasında neler yapılması gerektiği rapor haline getirilmiştir. ''
Böylelikle olası bir doğal afete karşı nasıl önlem alınacağı bu tatbikatta pekiştirildi.

tatbikat.jpg

IMG-20181002-WA0038.jpg

IMG-20181002-WA0021.jpg

masabaşı.jpg